Delta Lloyd opstalverzekering

Vragen over de opstalverzekering

Premie Delta Lloyd opstalverzekering
Valt de parketvloer onder de opstalverzekering?

Indien het een genagelde parketvloer betreft valt deze onder de opstalverzekering. Het verdient aanbeveling uw verzekeraar of assurantietussenpersoon te raadplegen indien u hierover twijfelt.

Ga terug naar veelgestelde vragen over de opstalverzekering...

Premie Delta Lloyd opstalverzekering


Wat moet ik doen als ik verhuis?

Bij een verhuizing dient u het nieuwe adres door te geven. Tevens dient de bouwaard en het verzekerde bedrag te worden doorgegeven. Voor meer informatie over het bepalen van het juiste verzekerde bedrag zie de vraag 'hoe kan onderverzekering worden voorkomen?'

Ga terug naar veelgestelde vragen over de opstalverzekering...

Premie Delta Lloyd opstalverzekering


Hoe bepaal ik het juiste verzekerde bedrag en kan onderverzekering worden voorkomen?

Uw woonhuis is verzekerd op basis van de herbouwwaarde. Dit is het bedrag dat nodig is om uw huis, op dezelfde plaats, met dezelfde grootte en met dezelfde bestemming opnieuw te bouwen. De meest eenvoudige manier om de waarde vast te stellen is door een herbouwwaardemeter te gebruiken. Hierbij wordt aan de hand van het type woning, de kwaliteit van de bouwdelen en de inhoud een herbouwwaarde vastgesteld. Veel verzekeraars verlenen op basis van een naar waarheid ingevulde herbouwwaardemeter garantie tegen onderverzekering. Om aanspraak te kunnen blijven maken op deze garantie dient u om de 5 jaar een nieuwe herbouwwaardemeter in te vullen.

Ga terug naar veelgestelde vragen over de opstalverzekering...

Premie Delta Lloyd opstalverzekering


Inboedel- en opstalverzekering bij dezelfde verzekeraar?

Om te weten wat er onder welke verzekering valt is er een eenvoudige regel. Alles wat aard- en nagelvast zit (en dus niet verhuisbaar is) behoort tot het woonhuis. Datgene wat wel verhuisbaar is behoort tot de inboedel. Om eventuele discussie bij schade te vermijden is het desondanks verstandig om beide verzekeringen bij dezelfde verzekeraar onder te brengen. Bovendien heeft u op deze wijze bij schade te maken met één verzekeraar, dit is wel zo praktisch.

Ga terug naar veelgestelde vragen over de opstalverzekering...

Premie Delta Lloyd opstalverzekering


Is het verstandig een glasverzekering af te sluiten?

Losse glasverzekeringen worden voornamelijk afgesloten op glas in bedrijfsgebouwen, kantoren, flats en winkels.

Voor particulieren geldt dat wanneer u in een relatief dure woning woont een losse glasverzekering voordeliger kan zijn. Bij een losse glasverzekering betaal je namelijk een vast bedrag in plaats van een promillage over de herbouwwaarde van uw woning.

Ga terug naar veelgestelde vragen over de opstalverzekering...

Premie Delta Lloyd opstalverzekering

Dienstverlening Internetverzekeren.nl

Alle financiële producten op deze website worden ondergebracht bij Delta Lloyd. De overeenkomst tussen u en Delta Lloyd komt tot stand door bemiddeling van Internetverzekeren.nl. Dit betekent dat Internetverzekeren.nl uw aanspreekpunt is. Bij de aanvraag van financiële producten wordt gevraagd om persoonsgegevens. Deze gegevens worden binnen Delta Lloyd en Internetverzekeren.nl zorgvuldig behandeld conform de wettelijke regels, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. Lees meer over onze dienstverlening in de dienstenwijzer en algemene voorwaarden.
Dekking opstalverzekering Premie opstalverzekering Delta Lloyd Opstalverzekering online afsluiten