Delta Lloyd inboedelverzekering

Wat is verzekerd?

In uw woning bevinden zich natuurlijk veel kostbare zaken. Door de emotionele waarde zijn sommige bezittingen onvervangbaar, maar met de Delta Lloyd inboedelverzekering bent u in ieder geval verzekerd als er bijvoorbeeld brand uitbreekt, er wordt ingebroken of als het riool overstroomt. Tot de inboedel wordt gerekend alle artikelen die niet duurzaam aan het huis verbonden zijn. Met andere woorden, alles wat u zonder breek- of sloopwerk van en uit de woning kunt verwijderen en meeverhuizen.

Wat is verzekerd op de Delta Lloyd inboedelverzekering?

Met de Delta Lloyd inboedelverzekering is de inboedel ondermeer verzekerd tegen schade veroorzaakt door onder andere brand, lekkage, diefstal, inbraak, schroei-, zeng- en smeltschade en waterschade.

Afhankelijk van de waarde van uw inboedel zijn preventiemaatregelen nodig. Als u die al hebt genomen volgens BORG-certificering, krijgt u een korting van 20% op de inboedelpremie.

Wat is niet verzekerd op de inboedelverzekering?

Bij schade aan uw inboedel is uw huis niet verzekerd. Hiervoor kunt u de Delta Lloyd opstalverzekering afsluiten. Een ander voorbeeld is schade die u zelf opzettelijk veroorzaakt, overstromingen, aardbevingen of molest (oorlogen of opstanden).

Voor wie?

De eigenaar van de inboedel is degene die voor verzekering zorg dient te dragen. Heeft u enig idee wat uw inboedel waard is? En wat het dus kost om uw bezit te vervangen bij brand of waterschade? Het gaat vaak om aanzienlijke bedragen. In vrijwel alle gevallen is het daarom verstandig een inboedelverzekering af te sluiten.

Hoe bepaal ik het verzekerde bedrag?

Met de Delta Lloyd inboedelwaardemeter kunt u de juiste inboedelwaarde vaststellen. Door gebruik te maken van een inboedelmeter verleent Delta Lloyd waardegarantie. Waardegarantie wil zeggen dat er in de polis geen verzekerd bedrag hoeft te worden opgenomen en dat u nooit meer onderverzekerd kunt zijn!

Premie Delta Lloyd inboedelverzekering

Dienstverlening Internetverzekeren.nl

Alle financiële producten op deze website worden ondergebracht bij Delta Lloyd. De overeenkomst tussen u en Delta Lloyd komt tot stand door bemiddeling van Internetverzekeren.nl. Dit betekent dat Internetverzekeren.nl uw aanspreekpunt is. Bij de aanvraag van financiële producten wordt gevraagd om persoonsgegevens. Deze gegevens worden binnen Delta Lloyd en Internetverzekeren.nl zorgvuldig behandeld conform de wettelijke regels, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. Lees meer over onze dienstverlening in de dienstenwijzer en algemene voorwaarden.
Dekking inboedelverzekeringen Premie inboedelverzekering Delta Lloyd Inboedelverzekering direct afsluiten