Delta Lloyd inboedelverzekering

Vragen over de inboedelverzekering

Premie Delta Lloyd inboedelverzekering
Is schade door eigen schuld verzekerd?

Ja, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid. Ook gevolgschade van achterstallig onderhoud aan de eigen woning is niet verzekerd.

Ga terug naar veelgestelde vragen over de inboedelverzekering...

Premie Delta Lloyd inboedelverzekering


Valt een parketvloer onder de inboedelverzekering?

Als het parket gemakkelijk kan worden meegenomen naar een andere woning valt het onder de inboedelverzekering. Is het gelijmd, geschroefd of genageld dan hoort het bij de opstalverzekering.

Ga terug naar veelgestelde vragen over de inboedelverzekering...

Premie Delta Lloyd inboedelverzekering


Wat moet ik doen bij verhuizing?

Breng uw verzekeraar of assurantietussenpersoon hiervan op de hoogte. Uw inboedel is bij verhuizing meestal 30 dagen verzekerd op beide adressen. Let erop dat het verhuisbedrijf op grond van de Algemene Voorwaarden Voor Verhuizingen 1993 (AVVV 1993) voor maximaal € 45.455,- aansprakelijk is voor schade aan uw inboedel. U kunt overwegen een transportverzekering af te sluiten. Voor meer informatie over het bepalen van het juiste verzekerde bedrag zie de vraag 'hoe kan onderverzekering worden voorkomen?'

Ga terug naar veelgestelde vragen over de inboedelverzekering...

Premie Delta Lloyd inboedelverzekering


Kan de inboedelverzekering worden opgezegd wegens samenwonen?

Als door samenwoning twee inboedels worden samengevoegd tot een inboedel, is het mogelijk dat er twee inboedelverzekeringen van kracht zijn. Er is sprake van dubbele verzekering. U moet dan bij twee verzekeraars een schade gaan claimen en betaald dubbel premie. De regel is dat de 'oudste' verzekering door blijft lopen en de 'jongste' verzekering kan worden opgezegd. Indien u de 'jongste' verzekering wenst te handhaven kunt u dit kenbaar maken door een verzoek in te dienen bij de verzekeraar. Veelal zal een verzekeraar met een dergelijk verzoek instemmen.

Ga terug naar veelgestelde vragen over de inboedelverzekering...

Premie Delta Lloyd inboedelverzekering


Inboedelverzekering en opstalverzekering onderbrengen bij dezelfde verzekeraar?

Om te weten wat er onder welke verzekering valt is er een eenvoudige regel. Alles wat aard- en nagelvast zit (en dus niet verhuisbaar is) behoort tot het woonhuis. Datgene wat wel verhuisbaar is behoort tot de inboedel. Om eventuele discussie bij schade te vermijden is het desondanks verstandig om beide verzekeringen bij dezelfde verzekeraar onder te brengen. Bovendien heeft u op deze wijze bij schade te maken met één verzekeraar, dit is wel zo praktisch.

Ga terug naar veelgestelde vragen over de inboedelverzekering...

Premie Delta Lloyd inboedelverzekering


Hoe bepaal ik het juiste verzekerde bedrag en kan onderverzekering worden voorkomen?

De inboedelwaarde is de nieuwwaarde van de totale inboedel in uw woning. De meest eenvoudige manier om de waarde vast te stellen is door een inboedelwaardemeter te gebruiken. Aan de hand van uw gegevens wordt er door middel van een puntensysteem een waarde vastgesteld. Veel verzekeraars verlenen op basis van een naar waarheid ingevulde inboedelwaardemeter garantie tegen onderverzekering. Om aanspraak te kunnen blijven maken op deze garantie dient u om de 5 jaar of bij een verhuizing een nieuwe inboedelwaardemeter in te vullen.

Niet in alle gevallen kan er gebruik worden gemaakt van de inboedelwaardemeter. In dit geval dient u zelf de waarde op te geven. U kunt hiervoor een inboedel-investarisatielijst gebruiken waar u nauwkeurig de waarde mee kunt vaststellen. Daarnaast kunt u de indexclausule in de polis op te laten nemen. Het verzekerd bedrag wordt dan jaarlijks aan de welvaartsstijging aangepast.

Ga terug naar veelgestelde vragen over de inboedelverzekering...

Premie Delta Lloyd inboedelverzekering

Dienstverlening Internetverzekeren.nl

Alle financiële producten op deze website worden ondergebracht bij Delta Lloyd. De overeenkomst tussen u en Delta Lloyd komt tot stand door bemiddeling van Internetverzekeren.nl. Dit betekent dat Internetverzekeren.nl uw aanspreekpunt is. Bij de aanvraag van financiële producten wordt gevraagd om persoonsgegevens. Deze gegevens worden binnen Delta Lloyd en Internetverzekeren.nl zorgvuldig behandeld conform de wettelijke regels, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. Lees meer over onze dienstverlening in de dienstenwijzer en algemene voorwaarden.
Dekking inboedelverzekeringen Premie inboedelverzekering Delta Lloyd Inboedelverzekering direct afsluiten