Delta Lloyd motorverzekering

Wat is verzekerd?

Wettelijke aansprakelijkheid (WA)

De motorverzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid (WA) dekt de schade die u met uw motor tijdens deelname aan het verkeer toebrengt aan een ander en/of aan diens bezittingen.

WA beperkt casco (WA+)

Naast de WA dekking krijgt u ook een vergoeding voor een aantal schadeoorzaken aan uw motor, die buiten uw schuld zijn ontstaan, bijvoorbeeld door diefstal, brand, storm of ruitbreuk.

WA volledig casco (all risks)

Dit is de compleetste verzekering voor uw motor. Niet alleen gebeurtenissen als diefstal, storm en ruitbreuk zijn verzekerd, maar ook schade als gevolg van aanrijdingen, vandalisme, van de weg of te water raken. Uw helm en kleding zijn op de motorverzekering met volledig cascodekking standaard meeverzekerd tot EUR 750.

Aanvullende verzekeringen

Aanvullend kan er bij Delta Lloyd motorverzekering een (verhaals)rechtsbijstandverzekering of een ongevallenopzittendenverzekering worden afgesloten. Meer informatie...

Wat is niet verzekerd op de motorverzekering?

Accessoires die niet af-fabriek zijn gemonteerd, zijn niet standaard meeverzekerd. Uiteraard kunt u ze bij Delta Lloyd wel apart meeverzekeren, deze accessoires dient u in dit geval op te geven bij het berekenen van de premie. Let op: Voor duurdere motoren is een goedgekeurd alarmsysteem verplicht, tevens kan Delta Lloyd andere preventieverplichtingen eisen. Neem hiervoor contact met ons op.

Premie Delta Lloyd motorverzekering

Schadevrije jaren

Opgebouwde schadevrije jaren worden na beëindiging van een motorrijtuigenverzekering in de meeste gevallen geregistreerd in Roy data. Roy Data is de naam van een database voor royementsverklaringen voor de motorrijtuigenverzekeringsmarkt waarin de royementsgegevens met een royementsdatum sinds 1 september 2007 worden opgenomen.

Een beëindigende motorrijtuigenverzekeraar/assuradeur registreert de opgebouwde schadevrije jaren na beëindiging in Roy data, de (eventuele) nieuwe verzekeraar/assuradeur vraagt het aantal geregistreerde schadevrije jaren na aanvang van de nieuwe verzekering op en voegt deze toe aan uw motorrijtuigenverzekering. De opbouw van schadevrije jaren is voertuiggebonden. Schadevrije jaren die worden opgebouwd op een actieve lopende motorrijtuigenverzekering kunnen niet worden opgegeven bij het afsluiten van een andere nieuwe motorrijtuigenverzekering. Eenmaal geregistreerde schadevrije jaren zijn doorgaans een jaar geldig.

Afwijking tussen de door u opgegeven schadevrije jaren en het aantal dat u kunt aantonen, kunnen in een later stadium leiden tot een aangepaste premie en een eventuele herbeoordeling van uw aanvraag. Indien u vooraf het aantal opgebouwde schadevrije jaren wilt weten kunt u contact opnemen met uw verzekeraar of assurantietussenpersoon.

Dienstverlening Internetverzekeren.nl

Alle financiële producten op deze website worden ondergebracht bij Delta Lloyd. De overeenkomst tussen u en Delta Lloyd komt tot stand door bemiddeling van Internetverzekeren.nl. Dit betekent dat Internetverzekeren.nl uw aanspreekpunt is. Bij de aanvraag van financiële producten wordt gevraagd om persoonsgegevens. Deze gegevens worden binnen Delta Lloyd en Internetverzekeren.nl zorgvuldig behandeld conform de wettelijke regels, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. Lees meer over onze dienstverlening in de dienstenwijzer en algemene voorwaarden.
Wat is verzekerd op de motorverzekering Premie Delta Lloyd motorverzekering Motorverzekering direct afsluiten bij Delta Lloyd