Delta Lloyd autoverzekering

Vragen over de autoverzekering

Premie Delta Lloyd autoverzekering
Hoe zit het met het eigen risico?

Voor personenauto's (WA beperkt Casco of WA volledig Casco) geldt een eigen risico van EUR 150. Indien een eventuele schade wordt hersteld door een met Delta Lloyd samenwerkende reparateur (Delta Lloyd Select Service) dan wordt EUR 150 korting op het eigen risico verleend. Bij herstel door een aangesloten reparateur betekend dit in de praktijk voor een personenauto een eigen risico van EUR 0 (EUR 150 standaard eigen risico - EUR 150 korting). Bij ruitbreuk geldt een eigen risico van EUR 150. Indien de ruit wordt vervangen bij Select Ruitschade Service dan verleend Delta Lloyd EUR 75 korting op het eigen risico. Voor reparatie van een ruit (sterretje) geldt geen eigen risico. Voor bestelauto's (WA beperkt Casco of WA volledig Casco) geldt een standaard eigen risico van EUR 225. Bij herstel door een aangesloten reparateur (Delta Lloyd Select Service) verleend Delta Lloyd EUR 150 korting op het eigen risico. Bij ruitbreuk geldt eveneens een eigen risico van EUR 225, bij vervanging door Select Ruitschade Service verleend Delta Lloyd EUR 75 korting op het eigen risico. Voor reparatie van een ruit (sterretje) geldt geen eigen risico. Definitieve acceptatie is voorbehouden aan Delta Lloyd.

Ga terug naar veelgestelde vragen over de autoverzekering...


Mijn polisblad vermeldt het aantal treden, maar geen schadevrije jaren. Wat nu?

Het aantal schadevrije jaren is bekend bij uw verzekeraar of assurantietussenpersoon. Indien u het aantal opgebouwde schadevrije jaren wilt weten dient contact te worden opgenomen met uw verzekeraar of assurantietussenpersoon.

Ga terug naar veelgestelde vragen over de autoverzekering...

Premie Delta Lloyd autoverzekering


Hoe weet ik hoeveel schadevrije jaren ik heb en hoe kan ik dat aantonen?

Opgebouwde schadevrije jaren worden na beëindiging van een motorrijtuigenverzekering worden in de meeste gevallen geregistreerd in Roy data. Roy Data is de naam van een database voor royementsverklaringen voor de motorrijtuigenverzekeringsmarkt waarin de royementsgegevens met een royementsdatum sinds 1 september 2007 worden opgenomen. Eenmaal geregistreerde schadevrije jaren zijn doorgaans een jaar geldig. Afwijking tussen de door u opgegeven schadevrije jaren en het aantal dat u schriftelijk kunt aantonen, kunnen in een later stadium leiden tot een aangepaste premie en een eventuele herbeoordeling van uw aanvraag. Indien u vooraf het aantal opgebouwde schadevrije jaren wilt weten kunt u contact opnemen met uw verzekeraar of assurantietussenpersoon.

Ga terug naar veelgestelde vragen over de autoverzekering...

Premie Delta Lloyd autoverzekering


Kan ik met negatieve schadevrije jaren mijn auto verzekeren?

Verzekeraars accepteren in principe geen aanvragen waarvan de verzekeringnemer/regelmatige bestuurder een negatief aantal schadevrije jaren heeft opgebouwd.

Ga terug naar veelgestelde vragen over de autoverzekering...

Premie Delta Lloyd autoverzekering


Hoe werkt een bonus-/malusladder?

Verzekeraars accepteren in principe geen aanvragen waarvan de verzekeringnemer/regelmatige bestuurder een negatief aantal schadevrije jaren heeft opgebouwd.

Ga terug naar veelgestelde vragen over de autoverzekering...

Premie Delta Lloyd autoverzekering


Waarom krijg ik zoveel korting zonder dat ik schadevrije jaren heb opgebouwd?

Veel verzekeraars verlenen een zogenaamde instapkorting. De hoogte van de instapkorting kan afhankelijk zijn van de regio waar u woont, leeftijd of jaarkilometrage en kan in sommige gevallen oplopen tot 65%.

Ga terug naar veelgestelde vragen over de autoverzekering...

Premie Delta Lloyd autoverzekering


Hoe zit het met het aantal schadevrije jaren wanneer ik een tweede auto koop?

In de meeste gevallen verlenen verzekeraars op de tweede autoverzekering dezelfde no claimkorting als op de eerste autoverzekering. Een royementsverklaring is een jaar geldig. Indien er een originele royementsverklaring aanwezig is het verstandig deze, ondanks de verkregen korting, daarom toch te worden opgestuurd naar de nieuwe verzekeraar. Op deze wijze gaan de opgebouwde schadevrije jaren niet verloren.

Ga terug naar veelgestelde vragen over de autoverzekering...

Premie Delta Lloyd autoverzekering


Ik rij/reed in een (lease)auto van de zaak. Tellen die jaren ook mee voor het bepalen van de no claimkorting?

Uitsluitend in overleg met de verzekeraar kan worden bepaald of de jaren die schadevrij gereden zijn in een leaseauto meetellen bij het bepalen van de no claimkorting. Er dient een verkaring van de leasemaatschappij en/of te worden overlegd waaruit het aantal schadevrije jaren blijkt.

Ga terug naar veelgestelde vragen over de autoverzekering...

Premie Delta Lloyd autoverzekering


Ik rij altijd in de auto van mijn ouders. Tellen die jaren ook mee?

Nee deze jaren tellen niet mee bij het bepalen van de no claimkorting, tenzij u als regelmatige bestuurder op de autoverzekering staat vermeld en een geldige royementsverklaring kunt overleggen waaruit het aantal opgebouwde schadevrije jaren blijkt.

Ga terug naar veelgestelde vragen over de autoverzekering...

Premie Delta Lloyd autoverzekering


Is mijn auto direct verzekerd?

Direct na het indienen van uw polisaanvraag ontvangt u een ontvangstbevestiging op het door u opgegeven e-mailadres. In de bevestiging staat in de meeste gevallen dat uw polisaanvraag direct geaccepteerd is (voorlopige dekking). In de situatie waarbij niet direct dekking kan worden verleend wordt aangegeven dat uw polisaanvraag in heroverweging wordt genomen.

Ga terug naar veelgestelde vragen over de autoverzekering...

Premie Delta Lloyd autoverzekering


Wat is een ongevallenverzekering voor inzittenden?

De ongevallenverzekering voor inzittenden keert het verzekerde bedrag uit bij overlijden of blijvende invaliditeit van de inzittenden na een ongeval. De bestuurder kan ook meeverzekerd worden. De hoogte van de uitkering van de ongevallen inzittendenverzekering is een vast bedrag en heeft geen relatie met de werkelijk geleden schade.

Ga terug naar veelgestelde vragen over de autoverzekering...

Premie Delta Lloyd autoverzekering


Wat is een schadeverzekering voor inzittenden?

De schadeverzekering voor inzittenden dekt, in tegenstelling tot de ongevallen inzittendenverzekering, alle werkelijke kosten die voortkomen uit materiële en immateriële schade die inzittenden van de auto lijden bij een verkeersongeval.

Ga terug naar veelgestelde vragen over de autoverzekering...

Premie Delta Lloyd autoverzekering


Wat is het belang van een (verhaals)rechtsbijstandverzekering?

Het is vervelend als u schade oploopt die veroorzaakt is door iemand anders. Het is helemaal vervelend als die ander weigert voor die schade op te draaien. Voor u het weet bent u in een juridisch conflict beland waarbij rechtshulp gewenst is. Indien u uitsluitend een autoverzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid (WA) afsluit, dan kan het verstandig zijn een verhaalsrechtsbijstandverzekering af te sluiten. Met deze dekking bent u verzekerd voor het verhalen van materiële en letselschade wanneer u bijvoorbeeld wordt aangereden. Wilt u zich daarnaast geen zorgen hoeven maken over andere juridische kwesties, dan is de motorrijtuigenrechtsbijstandverzekering de ideale verzekering.

Ga terug naar veelgestelde vragen over de autoverzekering...

Premie Delta Lloyd autoverzekering

Premie autoverzekering berekenen

Dienstverlening Internetverzekeren.nl

Alle financiële producten op deze website worden ondergebracht bij Delta Lloyd. De overeenkomst tussen u en Delta Lloyd komt tot stand door bemiddeling van Internetverzekeren.nl. Dit betekent dat Internetverzekeren.nl uw aanspreekpunt is. Bij de aanvraag van financiële producten wordt gevraagd om persoonsgegevens. Deze gegevens worden binnen Delta Lloyd en Internetverzekeren.nl zorgvuldig behandeld conform de wettelijke regels, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. Lees meer over onze dienstverlening in de dienstenwijzer en algemene voorwaarden.
Wat is verzekerd op de autoverzekering Premie Delta Lloyd autoverzekering Auto verzekering direct afsluiten