Delta Lloyd reisverzekering

Vragen over de doorlopende reisverzekering

Premie Delta Lloyd reisverzekering
Wat is het nut van een doorlopende reisverzekering?

Met een doorlopende reisverzekering hoeft u niet telkens een reisverzekering af te sluiten voordat u op vakantie gaat. Indien u meerdere malen per jaar op vakantie gaat is een doorlopende reisverzekering van Delta Lloyd ook voordeliger.

Ga terug naar veelgestelde vragen over de reisverzekering...

Premie Delta Lloyd reisverzekering


Ik neem alleen bagage mee. Is een reisverzekering dan noodzakelijk?

Of dat noodzakelijk is hangt af van uw reisbestemming, wat u gaat doen en reeds lopende verzekeringen. Het is vooral belangrijk te kijken hoe eventuele medische kosten gedekt zijn. Verder moet u zich afvragen of u bijvoorbeeld de kosten kunt en wilt dragen in verband met de terugkeer bij ziekte of overlijden van een familielid.

Ga terug naar veelgestelde vragen over de reisverzekering...

Premie Delta Lloyd reisverzekering


Is een geneeskundige kosten dekking noodzakelijk?

De meeste zorgverzekeraars hebben een werelddekking. Dat wil zeggen dat u ook in het buitenland verzekerd bent. De vergoeding van zorg in het buitenland is naar Nederlandse maatstaven. Dat kan betekenen dat u niet de volledige kosten krijgt vergoed. Het kan daarom raadzaam zijneen aanvullende doorlopende reisverzekering af te sluiten.

Ga terug naar veelgestelde vragen over de reisverzekering...

Premie Delta Lloyd reisverzekering


Is een annuleringsverzekering verstandig?

Een annuleringsverzekering keert uit als u door bepaalde omstandigheden niet op reis kunt gaan zoals overlijden of ernstige ziekte van u zelf of naast familielid. Hoe hoger de reissom is, hoe belangrijker het is om een annuleringsverzekering te sluiten. Er is dekking voor annuleringskosten van reizen die zijn geboekt na de ingangsdatum van de doorlopende reisverzekering (module annulering).

Ga terug naar veelgestelde vragen over de reisverzekering...

Premie Delta Lloyd reisverzekering


Hoe zit het met diefstal van bagage?

Bagage dient op de meest veilige plaats te worden opgeborgen. Verzekeraars passen deze voorwaarde strikt toe. Veel claims worden afgewezen, omdat verzekerden onvoldoende op hun spullen hebben gelet. Geld en kostbaarheden moet u bij u houden of in een kluis opbergen. Verder gelden er maxima voor de totale bagage en voor verschillende onderdelen zoals foto- apparatuur, sieraden, geld, fietsen etc.

Als uw bagage gestolen wordt of verloren raakt moet u dat direct bij de locale politie aangeven. Mochten de locale autoriteiten niet meewerken, vraagt u dan aan de reisleiding of eigenaar van de accommodatie om een verklaring.

Ga terug naar veelgestelde vragen over de reisverzekering...

Premie Delta Lloyd reisverzekering


Hoe zit het met diefstal van bagage uit de auto?

Diefstal uit de auto van bagage is meestal niet gedekt tenzij dit in de gegeven omstandigheden de veiligste plek is. Er moet dan in elk geval sprake zijn van braakschade aan de auto en de bagage moet niet van buitenaf zichtbaar zijn geweest. Diefstal van waardevolle zaken uit een auto, zoals bijvoorbeeld sierraden, is nooit gedekt.

Ga terug naar veelgestelde vragen over de reisverzekering...

Premie Delta Lloyd reisverzekering


Wordt altijd de nieuwwaarde vergoed?

Nee. Slechts in enkele gevallen de nieuwwaarde vergoed. Daarna geldt de dagwaarde. Deze kan snel dalen. Spullen die voor u nog veel waarde hebben kunnen voor een verzekeraar al bijna helemaal zijn afgeschreven.

Ga terug naar veelgestelde vragen over de reisverzekering...

Premie Delta Lloyd reisverzekering


Wat zijn buitengewone kosten?

Buitengewone kosten zijn kosten die gemaakt worden bij onvoorziene omstandigheden. Bijvoorbeeld als u opgespoord of gered moet worden. Of extra reis- en verblijfkosten bij een ongeval of natuurramp.

Ga terug naar veelgestelde vragen over de reisverzekering...

Premie Delta Lloyd reisverzekering

Premie reisverzekering berekenen

Dienstverlening Internetverzekeren.nl

Alle financiële producten op deze website worden ondergebracht bij Delta Lloyd. De overeenkomst tussen u en Delta Lloyd komt tot stand door bemiddeling van Internetverzekeren.nl. Dit betekent dat Internetverzekeren.nl uw aanspreekpunt is. Bij de aanvraag van financiële producten wordt gevraagd om persoonsgegevens. Deze gegevens worden binnen Delta Lloyd en Internetverzekeren.nl zorgvuldig behandeld conform de wettelijke regels, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. Lees meer over onze dienstverlening in de dienstenwijzer en algemene voorwaarden.
Dekking Delta Lloyd reisverzekering Premie doorlopende reisverzekering Delta Lloyd reisverzekering online regelen