Delta Lloyd bootverzekering

Wat is verzekerd?

De bootverzekering van Delta Lloyd kan geheel naar eigen wens worden samengesteld en kent de volgende verzekeringsvormen:
- Uitgebreide bootverzekering
- Basisverzekering
- Open sloepenverzekering (let op: tracking en tracing eis!)
- Open zeilbootverzekering
- Brandverzekering
- Aansprakelijkheidsverzekering

Uitgebreide bootverzekering

De uitgebreide booterzekering is de meest complete variant en biedt dekking tegen:
- Schade aan het vaartuig
- Schade door het vaartuig (aansprakelijkheid)
- Schade aan de inboedel
- Schade aan de bijboot, aan opvarenden, juridische bijstand en andere extra's

Schade aan het vaartuig

Het vaartuig is verzekerd voor schade door:
- Brand, ontploffing, diefstal, aanvaring, zinken, van buiten komende onheilen.
- Eigen gebrek, constructie-/ontwerpfout (schade die 'van binnenuit' ontstaat).
- Osmose zolang het schip niet ouder is dan drie jaar.
- De nautische apparatuur aan boord is meeverzekerd.
- Geen eigen risico, mogelijkheid tot een vrijwillig eigen risico.
- Drie jaar 'aanschafwaardegarantie' bij totaalverlies of diefstal.
- Maximaal 10% aanvullende uitkering bij aanschaf ander vaartuig direct na totaalverlies.

Schade door het vaartuig

De aansprakelijkheid voor schade die door of met het vaartuig is veroorzaakt, is gedekt voor een bedrag van maar liefst EUR 5.000.000 per schadegebeurtenis. (Denk bijvoorbeeld aan een aanvaring.) De aansprakelijkheidsdekking heeft geen betrekking op schade aan andermans zaken aan boord van het vaartuig. Maar de aansprakelijkheid voor letsel van een of meer opvarenden valt wél onder de dekking van de Delta Lloyd bootverzekering.

Schade aan de inboedel

Voor bepaalde zaken geldt een uitkeringsmaximum van EUR 500. Het gaat hierbij om:
- Bijzondere sportuitrusting (sporthengels, duikuitrusting, wetsuits, waterski's).
- Zaken die aan boord zijn meegenomen voor andere activiteiten dan waterrecreatie.

Op een enkele uitzondering na (geld/waardepapieren/bromfiets of ander motorrijtuig) zijn alle aan boord meegenomen 'huishoudelijke' spullen als inboedel verzekerd. Schade aan de inboedel is standaard gedekt voor een bedrag gelijk aan 20% van het verzekerde bedrag voor het vaartuig. Er kan een extra bedrag worden bijverzekerd. De verzekering biedt ondermeer dekking tegen:
- Schade door brand, ontploffing, blikseminslag.
- Diefstal van de inboedel, mits er sprake is van braakschade.

Specifieke scheepsinboedel is ook buiten het vaartuig verzekerd tegen bepaalde schadeoorzaken zoals brand, ontploffing en blikseminslag. In een afgesloten ruimte (meestal het woonhuis of een opslagruimte van de verzekerde) en ook - tijdens vervoer van en naar het schip - in een voertuig, is de inboedel zelfs tegen diefstal verzekerd. Dit op voorwaarde dat de diefstal het gevolg is van inbraak.

Extra's

De bootverzekering biedt veel extra's zoals vergoeding van allerlei kosten naar aanleiding van een (gedekte) schade, zoals:
- Hulp- en bergloon, lichtings-/opruimingskosten.
- Uitvoering van en hulp bij repatriëring van het vaartuig en opvarenden.
- Het 'servicepakket' Vaartuighulp (zie onderstaande toelichting).
- Automatische meeverzekering van een bijboot (onder bepaalde voorwaarden).
- Meeverzekering van de boottrailer (optioneel).
- Ongevallendekking voor de opvarenden.

Het 'servicepakket' Vaartuighulp omvat onder andere het verlenen van juridische bijstand bij het verhalen van een niet gedekte schade of repatriering van opvarenden. Bij sommige onderdelen van de Vaartuighulp geldt een vergoedingsmaximum van EUR 2500.

Vaargebied

Het standaardvaargebied is Europa. Het omvat alle Europese binnenwateren en de Middellandse Zee tot maximaal 5 mijl uit de kust van de aangrenzende (Europese) landen. Afhankelijk van het type vaartuig en het gebruik ervan kan ook worden gekozen voor:

- Vaargebied Nederland (alle Nederlandse binnenwateren).
- Vaargebied Europa (standaard).
- Verschillende vormen van kust-/zeedekking.

Basisdekking of uitgebreide dekking

De dekking die hoort bij de keuze voor 'Basis' kent een aantal beperkingen ten opzichte van de dekking 'Uitgebreid'. Desondanks is ook bij de keuze voor 'Basis' sprake van een zeer volledige verzekering met dekking voor alle mogelijke externe schadeoorzaken. Oorzaken 'van binnen het vaartuig komend' zijn beperkt tot brand en ontploffing. Daarnaast is er sprake van een standaard eigen risico van EUR 100.

De open-sloepenverzekering

De open-sloepenverzekering is helemaal afgestemd op sloepen. Alles wat bij de uitgebreide bootverzekering staat vermeld, geldt óók voor de open-sloepenverzekering. Houd daarbij rekening met de volgende bijzonderheden:
- Het vaargebied is Nederland (alle Nederlandse binnenwateren)

Er bestaat recht op een vergoeding voor:
- Schade/vermissing van meegenomen eet- en drinkwaren (EUR 175)
- Schade/vermissing van meegenomen kleding voor slechte weersomstandigheden (EUR 175)

Let op: De verzekering biedt dekking tegen diefstal indien de sloep ten tijde van de diefstal is voorzien van een geactiveerd Tracking & Tracing systeem overeenkomstig de norm EBV01, categorie 3. Deze voorwaarde geldt niet tijdens winterberging.

De open-zeilbootverzekering.

De open-zeilbootverzekering is speciaal afgestemd op open zeilboten. U dient rekening te houden met de volgende bijzonderheden:

- Het vaargebied is standaard Europa, in combinatie met een kustdekking voor deelname aan een officiële wedstrijd (ook de voorbereiding daarvan).
- Recht op vergoeding voor schade aan of vermissing van meegenomen kleding voor slechte weersomstandigheden (EUR 750).

De brandverzekering

In sommige gevallen kan uitsluitend de brandverzekering worden aangeboden. De Delta Lloyd bootverzekering biedt in dit geval dekking voor schade aan het vaartuig en de inboedel die is veroorzaakt door brand, ontploffing en blikseminslag. Indien gewenst is een combinatie mogelijk met de hierna vermelde aansprakelijkheidsverzekering.

De aansprakelijkheidsverzekering

Bij de aansprakelijkheidsverzekering gaat het om een bootverzekering met een beperkte dekking. De aansprakelijkheid voor schade die door of met het vaartuig is veroorzaakt, is gedekt voor een bedrag van maar liefst EUR 5.000.000 per schadegebeurtenis. (Denk bijvoorbeeld aan een aanvaring.) De aansprakelijkheidsdekking heeft geen betrekking op schade aan andermans zaken aan boord van het vaartuig. Maar de aansprakelijkheid voor letsel van een of meer opvarenden valt wél onder de dekking van de bootverzekering.

Professioneel schadeherstelnetwerk

Bij schade kunt u gebruik maken van het Delta Lloyd Schadeherstelnetwerk. Uw vaartuig wordt snel gerepareerd omdat Delta Lloyd samenwerkt met een geselecteerde groep herstelbedrijven. U krijgt twee jaar garantie op de reparatie en hebt geen omkijken naar de financiele afwikkeling. Overzicht geselecteerde herstelbedrijven...

Premie bootverzekering Delta Lloyd berekenen

Dienstverlening Internetverzekeren.nl

Alle financiële producten op deze website worden ondergebracht bij Delta Lloyd. De overeenkomst tussen u en Delta Lloyd komt tot stand door bemiddeling van Internetverzekeren.nl. Dit betekent dat Internetverzekeren.nl uw aanspreekpunt is. Bij de aanvraag van financiële producten wordt gevraagd om persoonsgegevens. Deze gegevens worden binnen Delta Lloyd en Internetverzekeren.nl zorgvuldig behandeld conform de wettelijke regels, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. Lees meer over onze dienstverlening in de dienstenwijzer en algemene voorwaarden.
Dekking Delta Lloyd bootverzekering Premie Delta Lloyd bootverzekering Bootverzekering online regelen