Delta Lloyd bootverzekering

Vragen over de sportuitrustingverzekering

Premie Delta Lloyd sportuitrustingverzekering
Hoe wordt de dagwaarde van een sportuitrusting bepaald?

De dagwaarde van de sportuitrusting wordt bepaald door een onafhankelijke expert.

Ga terug naar veelgestelde vragen over de sportuitrustingverzekering...

Premie Delta Lloyd sportuitrustingverzekering


Is een tracking en tracing systeem bij de verzekering van een sloep verplicht?

De sportuitrustingverzekering (sloep) biedt dekking tegen diefstal indien de sloep ten tijde van de diefstal is voorzien van een geactiveerd Tracking & Tracing systeem overeenkomstig de norm EBV01, categorie 3. Deze voorwaarde geldt niet gedurende de periode tijdens winterberging.

Ga terug naar veelgestelde vragen over de sportuitrustingverzekering...

Premie Delta Lloyd sportuitrustingverzekering


Is een sportuitrustingverzekering verplicht?

Voor de meeste boten geldt dat een sportuitrustingverzekering verplicht is. Net als bij een auto geldt voor een sportuitrusting dat de eigenaar van een sportuitrusting verplicht is een verzekering af te sluiten met (minimaal) WA dekking. WA staat voor wettelijke aansprakelijkheid. De sportuitrustingverzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid biedt dekking tegen materiele schade en letselschade aan derden.

Niet voor alle vaartuigen geldt een verzekeringsplicht: kleine boten zoals een kano of roeisportuitrusting hoeven niet WA verzekerd te worden. Wanneer zij schade aan derden toebrengen, valt dit onder de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren van degene die de schade veroorzaakt.

Ga terug naar veelgestelde vragen over de sportuitrustingverzekering...

Premie Delta Lloyd sportuitrustingverzekering


Hoe wordt de premie van een sportuitrustingverzekering bepaald?

De hoogte van de premie van een sportuitrustingverzekering wordt bepaald door een aantal factoren. Hieronder hebben wij de belangrijkste factoren voor u op een rij gezet:
 • De afgedekte risico's:
  Zoals bij elke verzekering, geldt bij een sportuitrustingverzekering dat de premie hoger wordt naarmate er meer risico's afgedekt worden. Een sportuitrustingverzekering met alleen een WA dekking, zal daardoor goedkoper zijn dan een WA + casco sportuitrustingverzekering.
 • Het type sportuitrusting:
  Het type sportuitrusting bepaalt voor een deel hoe groot de kans op schade is. Daarnaast hangt het vaak ook van het type sportuitrusting af hoe groot de schade is die veroorzaakt kan worden. Zo zal een grote, snelle en zware speedsportuitrusting sneller schade veroorzaken dan een kleine, langzame rubbersportuitrusting. Vaak zal de schade die de speedsportuitrusting veroorzaakt aan anderen ook groter zijn. Hoe groter de kans op (aanzienlijke) schade, des te hoger de premie.
 • De waarde van de sportuitrusting:
  Op het moment dat u de schade aan de eigen sportuitrusting ook verzekert, is de waarde van de sportuitrusting natuurlijk een belangrijke factor bij de premiebepaling. Hoe hoger de waarde, des te hoger de premie.
 • Het vaargebied:
  De dekking van de verzekering is meestal beperkt tot een bepaald vaargebied. U kunt vaak kiezen tussen verschillende vaargebieden. Bijv. alleen binnenwater Nederland of bijv. heel Europa. Hoe groter het gebied, des te hoger vaak de premie.
 • De ligplaats van de sportuitrusting:
  De premie van de verzekering wordt vaak hoger als de ligplaats van de sportuitrusting niet in Nederland is. Bovendien wordt er gekeken naar de beveiliging van de sportuitrusting en soms ook de beveiliging van de ligplaats (overdekt, afgeschermd). Hoe hoger de kans op schade (denk ook aan diefstal), des te hoger de premie.
 • De bouwaard:
  Het materiaal van de sportuitrusting bepaalt vaak ook de kans op schade aan de eigen sportuitrusting en ook de kans op (grote) schade aan anderen. Zo zal een rubbersportuitrusting bij een botsing minder snel grote schade veroorzaken dan een stalen sportuitrusting. De schade aan de rubbersportuitrusting zal echter wel sneller ontstaan.
 • De maximale vaarsnelheid:
  Hoe hoger de maximale snelheid, des te hoger de kans op schade, des te hoger de premie.
 • het schadeverleden van de eigenaar:
  Vaak is het mogelijk om een korting te krijgen als de eigenaar van de sportuitrusting in het verleden geen of weinig schade veroorzaakt heeft. Hierbij wordt aan de hand van het bonus malus stelsel de no-claim korting bepaald. Hoe langer schadevrij, des te hoger de no-claim korting, des te lager de premie. Eventuele schadevrije jaren dienen altijd schriftelijk te worden aangetoond. Uitsluitend originele schriftelijke verklaring niet ouder dan een jaar worden geaccepteerd.
 • Buitenboordmotor, inboedel:
  Bij veel sportuitrustingverzekeringen vallen zaken als de buitenboordmotor en de inboedel van de sportuitrusting niet in de standaarddekking van de verzekering. U dient deze vaak los bij te verzekeren. Hierbij geldt dat de premie hoger wordt naarmate de waarde van de buitenboordmotor en/of de inboedel hoger is.
 • Het eigen risico:
  Vaak geldt dat er gekozen kan worden voor een eigen risico. Of te wel: schade tot een bepaald bedrag is niet gedekt. Op het moment dat u kiest voor een eigen risico is de premie lager.
Ga terug naar veelgestelde vragen over de sportuitrustingverzekering...

Premie Delta Lloyd sportuitrustingverzekeringPremie bootverzekering berekenen

Dienstverlening Internetverzekeren.nl

Alle financiële producten op deze website worden ondergebracht bij Delta Lloyd. De overeenkomst tussen u en Delta Lloyd komt tot stand door bemiddeling van Internetverzekeren.nl. Dit betekent dat Internetverzekeren.nl uw aanspreekpunt is. Bij de aanvraag van financiële producten wordt gevraagd om persoonsgegevens. Deze gegevens worden binnen Delta Lloyd en Internetverzekeren.nl zorgvuldig behandeld conform de wettelijke regels, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. Lees meer over onze dienstverlening in de dienstenwijzer en algemene voorwaarden.
Dekking Delta Lloyd bootverzekering Premie Delta Lloyd bootverzekering Bootverzekering online regelen