Delta Lloyd zorgverzekering

Wat is verzekerd?

De volgende (aanvullende) verzekeringen en modules kunnen bij Delta Lloyd worden afgesloten:
 • Basisverzekering
 • Aanvullende verzekeringen
 • Aanvullende verzekering Tandarts
 • Module Luxe verpleging
Premie Delta Lloyd zorgverzekering

Basisverzekering (verplicht)

De basisverzekering is een verplichte verzekering voor iedereen die in Nederland woont of werkt. De dekking van de basisverzekering is door de overheid vastgesteld en is voor iedereen gelijk. In de basisverzekering is dan ook de meest noodzakelijke zorg gedekt. De basisverzekering vergoedt onder andere:
 • Zorg door huisartsen, ziekenhuizen en medisch specialisten
 • Tandheelkundige zorg tot 18 jaar en kunstgebit
 • Hulpmiddelen
 • Geneesmiddelen
 • Kraamzorg/Verloskunde
 • Ziekenvervoer
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Fysiotherapie en oefentherapie voor chronische aandoeningen (vanaf de 21ste behandeling)
 • Fysiotherapie tot 18 jaar


Eigen risico
U kunt vrijwillig kiezen voor een hoger eigen risico in ruil voor premiekorting. Niet alle zorg valt onder het eigen risico. U hoeft bijvoorbeeld geen eigen risico te betalen voor bezoek aan de huisarts of verloskundige zorg. Verwacht u volgend jaar zorgkosten en betaalt u het eigen risico liever niet in één keer? Bij Delta Lloyd kunt u het eigen risico ook gespreid betalen in tien termijnen. Hebt u aan het einde van het jaar het eigen risico niet opgemaakt? Dan krijgt u het restbedrag automatisch teruggestort. U kunt zich voor 1 januari aanstaande hiervoor aanmelden via de website van Delta Lloyd.

Aanvullende verzekeringen

De dekking die de overheid heeft vastgelegd voor de basisverzekering is voor veel mensen niet voldoende. Voor de aanvullende verzekeringen Start, Extra, Compleet, Comfort en Top wordt uw aanvraag altijd geaccepteerd en is uw verzekering snel geregeld. Voor kinderen onder de 18 jaar is de zorgverzekering gratis. Als ze op uw adres wonen en hetzelfde pakket hebben, zijn ook de aanvullende verzekeringen gratis. Delta Lloyd heeft de volgende aanvullende verzekeringen:
 • Delta Lloyd Start
 • Delta Lloyd Extra
 • Delta Lloyd Compleet
 • Delta Lloyd Comfort
 • Delta Lloyd Top
Delta Lloyd Zilver: Delta Lloyd Zilver is een goedkopere aanvullende verzekering. Met de Delta Lloyd Zilver bent u verzekerd van een aantal belangrijke vergoedingen en een dekking voor mondzorg. Een aanvullende tandartsverzekering afsluiten is niet nodig. Vanwege de lage premie wordt op deze aanvullende verzekering geen (extra) korting verleend.

Tandartsverzekeringen

Met een Delta Lloyd TandenGaaf module verzekert u zich van dekking op maat voor kosten van tandarts en mondhygiene. Of het nu gaat om vullingen, rontgenfoto“s of kronen, een tandartsmodule voorkomt dat u onnodig hoge kosten voor uw eigen rekening krijgt.
 • Tot 15% korting via Internetverzekeren.nl
 • Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd
 • Snelle verwerking declaraties
 • Soepele acceptatie

Voor de TandenGaaf verzekering tot en met EUR 500 geldt geen medische selectie en wordt u zonder gezondheidswaarborgen geaccepteerd. Voor de TandenGaaf verzekering met een verzekerd bedrag van EUR 1000 is een tandartsverklaring* noodzakelijk. De verklaring moet worden ondertekend door u en uw tandarts. Eventuele kosten hiervan worden door Delta Lloyd vergoed.

* = Een bestaande tandartsverzekering van EUR 1.000 of hoger neemt Delta Lloyd non-selectief (zonder gezondheidsvragen) over voor het meest vergelijkbare pakket op basis van een recente kopie polis van uw huidige ziektekostenverzekeraar.

Module Luxe verpleging

Met de Delta Lloyd Luxe verpleging verzekert u zich tijdens een ziekenhuisopname voor de kosten in een hogere verpleegklasse. Als de hogere verpleegklasse niet beschikbaar is, ontvangt u een daggeldvergoeding.

Best Doctors ®

Hebt u een Delta Lloyd Zorgverzekering? Dan kunt u een second opinion aanvragen via Best Doctors ®. Een second opinion is een mening van een andere arts. Als extra service biedt Delta Lloyd een second opinion via Best Doctors ®. Door een unieke database, beschikt Best Doctors ® over de beste 50.000 medische specialisten van de wereld.

Een second opinion via Best Doctors ® valt onder het eigen risico. Zijn de totale kosten hoger dan het eigen risico? Dan krijgt u de rest van deze second opinion vergoed. Raadpleeg voor meer informatie de Best Doctors ® brochure.

Premie Delta Lloyd zorgverzekering

Dienstverlening Internetverzekeren.nl

Alle financiële producten op deze website worden ondergebracht bij Delta Lloyd. De overeenkomst tussen u en Delta Lloyd komt tot stand door bemiddeling van Internetverzekeren.nl. Dit betekent dat Internetverzekeren.nl uw aanspreekpunt is. Bij de aanvraag van financiële producten wordt gevraagd om persoonsgegevens. Deze gegevens worden binnen Delta Lloyd en Internetverzekeren.nl zorgvuldig behandeld conform de wettelijke regels, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. Lees meer over onze dienstverlening in de dienstenwijzer en algemene voorwaarden.
Dekking Delta Lloyd zorgverzekering Premie Delta Lloyd zorgverzekering Ziektekostenverzekering direct afsluiten