Delta Lloyd zorgverzekering

Vragen over de ziektekostenverzekering

Premie Delta Lloyd zorgverzekering
Tot wanneer kan ik overstappen?

In de meeste gevallen kunt u tot 31 december uw bestaande basisverzekering mag opzeggen, zelfs als er geen wijzigingen zijn van de voorwaarden of de premie.

Als u zich voor 1 januari bij een nieuwe zorgverzekeraar meldt, kunt u doorgaans verzoeken of de nieuwe verzekeraar de opzegging van uw huidige verzekering voor zijn rekening wil nemen. Verzekeraars hebben hiervoor de zogeheten ‘overstapservice’ opgezet. Door u aan te melden machtigt u Delta Lloyd, mede uit naam van de personen die u verzekert, om de oude zorgverzekering van alle door Delta Lloyd te verzekeren personen op te zeggen. Wij adviseren u echter voor alle zekerheid uw huidige ziektekosten ook schriftelijk op te zeggen.

Ga terug naar veelgestelde vragen over de ziektekostenverzekering

Premie Delta Lloyd zorgverzekering


Ik heb al een hele uitgebreide tandartsverzekering bij een andere verzekeraar, hoe zit het met de acceptatie?

Een bestaande tandartsverzekering van EUR 1.000 neemt Delta Lloyd non-selectief (zonder gezondheidsvragen) over voor het meest vergelijkbare pakket op basis van een recente kopie polis van uw huidige ziektekostenverzekeraar.

Ga terug naar veelgestelde vragen over de ziektekostenverzekering

Premie Delta Lloyd zorgverzekering


Ik heb aanvullende vragen, is Delta Lloyd zorg ook telefonisch bereikbaar?

Vrijwel alle informatie over de Delta Lloyd ziektekostenverzekering treft u aan op deze website. Hebt u tips, laat het ons weten. Mocht het antwoord op uw vraag onverhoopt niet op deze website staan vermeld dan kunt u telefonisch contact opnemen met Delta Lloyd Zorg via telefoonnummer 026 - 353 53 53.

Ga terug naar veelgestelde vragen over de ziektekostenverzekering

Premie Delta Lloyd zorgverzekering


Wat is de basisverzekering?

De basisverzekering is een verzekering tegen ziektekosten. U bent verplicht de basisverzekering af te sluiten en een zorgverzekeraar is verplicht u te accepteren voor de basisverzekering, ongeacht uw leeftijd of te verwachten gezondheidsrisico’s.

Ga terug naar veelgestelde vragen over de ziektekostenverzekering

Premie Delta Lloyd zorgverzekering


Wat valt onder de basisverzekering?

De overheid bepaalt welke zorg in de basisverzekering wordt opgenomen. Via de Delta Lloyd basisverzekering zijn onder andere de volgende kosten verzekerd:
  • Geneeskundige zorg door huisartsen of medisch specialisten
  • Ziekenhuisverblijf
  • Tandheelkundige zorg (tot 18 jaar)
  • Hulpmiddelen
  • Geneesmiddelen
  • Kraamzorg
  • Ziekenvervoer (ambulance en zittend vervoer)
  • Paramedische zorg (behoudens enkele beperkingen)
Ga terug naar veelgestelde vragen over de ziektekostenverzekering

Premie Delta Lloyd zorgverzekering


Wat valt onder de Gratis Gezondheidsservices voor klanten van Delta Lloyd?

Alle verzekerden van Delta Lloyd mogen gratis gebruik maken van onze Gezondheidsservices. Hiermee hebt u onder andere recht op gratis preventieve cursussen zoals beweegadvies en hulp bij afvallen en ontvangt u korting op onder meer fitness en ooglaser operaties. Via de rubriek downloads kunt u de voordelen van de Delta Lloyd gezondheidsservices bekijken.

Ga terug naar veelgestelde vragen over de ziektekostenverzekering

Premie Delta Lloyd zorgverzekering


Mag Delta Lloyd weigeren mij te verzekeren?

Nee. Zorgverzekeraars zijn verplicht om mensen te accepteren die binnen hun werkgebied wonen. Hierdoor kunnen met name oudere verzekerden of verzekerden met gezondheidsrisico’s gemakkelijker veranderen van zorgverzekeraar. Delta Lloyd werkt landelijk en zal dus iedereen, die zich aanmeldt en recht heeft op de zorgverzekering, accepteren. Voor de aanvullende verzekering geldt deze wettelijke acceptatieplicht niet.

Als een zorgverzekeraar uw zorgverzekering wegens fraude, of het niet betalen van de premie heeft beëindigd, mag hij u vijf jaar lang voor een zorgverzekering weigeren. U zult dan dus een zorgverzekering bij een andere zorgverzekeraar moeten sluiten.

Ga terug naar veelgestelde vragen over de ziektekostenverzekering

Premie Delta Lloyd zorgverzekering


Ik ben al klant bij Internetverzekeren.nl hoeveel korting krijg ik?

Ook in 2015 bent u via Internetverzekeren.nl verzekerd van de goedkoopste Delta Lloyd basisverzekering (restitutie). Op de meeste aanvullende verzekeringen wordt via Internetverzekeren.nl maarliefst 15% korting verleend. De korting die u via Internetverzekeren.nl ontvangt op de basisverzekering en aanvullende verzekeringen is een doorlopende korting. Internetverzekeren.nl kan als internetbemiddelaar efficiënter werken dan traditionele tussenpersonen. Onze bedrijfskosten vallen hierdoor lager uit. Deze lagere kosten worden aan u doorberekend in de vorm van een lagere premie.

Ga terug naar veelgestelde vragen over de ziektekostenverzekering

Premie Delta Lloyd zorgverzekering


Kan ik online declareren?

Heeft u bijvoorbeeld een rekening ontvangen van uw tandarts of fysiotherapeut? Dan kunt u deze rekening vanaf nu online indienen bij Delta Lloyd via mijndeltalloyd.nl/zorg.

Ga terug naar veelgestelde vragen over de ziektekostenverzekering

Premie Delta Lloyd zorgverzekering


Hoe zit het met de tandartsverklaring?

Als u kiest voor een TandenGaaf product met een maximum bedrag van EUR 1000, dan heeft Delta Lloyd een verklaring nodig die uw tandarts namens u moet invullen. Deze verklaring hebben we nodig voor de medische beoordeling. De verklaring stuurt Delta Lloyd u toe. Ook kan de verklaring worden gedownload in de rubriek ´downloads´. De verklaring moet worden ondertekend door u en uw tandarts. Eventuele kosten hiervan worden door Delta Lloyd vergoed.

Ga terug naar veelgestelde vragen over de ziektekostenverzekering

Premie Delta Lloyd zorgverzekering


Ik ben al klant bij Delta Lloyd. Kan ik ook profiteren van de lagere premie?

Ja, de lage premies van de Delta Lloyd ziektekostenverzekering bij Internetverzekeren.nl zijn voor iedereen beschikbaar. Indien u hier ook van wilt profiteren dan dient u het overstapformulier tijdig op te sturen. De verzekering wordt vervolgens per eerstmogelijke datum onder dezelfde voorwaarden voortgezet tegen de lagere premie. Internetverzekeren.nl verleent in 2015 9% korting op de basisverzekering (restitutie) en 15% korting op de meeste aanvullende verzekeringen. De korting via Internetverzekeren.nl is een doorlopende korting. Wanneer het formulier niet op tijd wordt ingestuurd, profiteert u pas een jaar later van de gunstiger premies.

Ga terug naar veelgestelde vragen over de ziektekostenverzekering

Premie Delta Lloyd zorgverzekering


Hoe zit het met het verplichte eigen risiso?

Het verplicht eigen risico is het bedrag dat u zelf moet betalen voordat u een vergoeding krijgt van Delta Lloyd. Voor iedereen vanaf 18 jaar is dit in 2015 EUR 375. Hebt u daarnaast ook een vrijwillig eigen risico? Dan komt dit bovenop het verplicht eigen risico. In ruil voor een vrijwillig hoger eigen risico ontvangt u premiekorting.

Niet alle zorg valt onder het eigen risico. U hoeft bijvoorbeeld geen eigen risico te betalen voor bezoek aan de huisarts, verloskundige zorg of kraamzorg.

Ga terug naar veelgestelde vragen over de ziektekostenverzekering

Premie Delta Lloyd zorgverzekering


Geldt een extra vrijwillig eigen risico ook voor de aanvullende verzekeringen?

Het eigen risico is het bedrag dat u per jaar zelf betaalt als u ziektekosten maakt. Hoe hoger het eigen risico, hoe lager de premie. Voor verzekerden vanaf 18 jaar geldt een verplicht eigen risico van EUR 375 per jaar (2015). Het eigen risico geldt niet voor de aanvullende verzekeringen.

Ga terug naar veelgestelde vragen over de ziektekostenverzekering

Premie Delta Lloyd zorgverzekering


Wat is het verschil tussen een natura- en een restitutiepolis?

Via Internetverzekeren.nl kunt u voor slechts EUR 93,64 (2015) de restitutiepolis afsluiten bij Delta Lloyd, op deze wijze profiteert u van maximale keuzevrijheid én een aantrekkelijke premie. Bij de naturapolis heeft u recht op zorg die rechtstreeks door de zorgverzekeraar wordt betaald. Bij een naturaverzekeraar kunt u alleen naar de gecontracteerde aanbieders. Maakt u geen gebruik van gecontracteerde aanbieders dan dient u meestal een deel van de rekening zelf betalen. Bij een restitutiepolis hebt u recht op vergoeding van zorg. Bij een restitutiepolis krijgt u bij elke zorgaanbieder dezelfde vergoeding en hebt u meer keuzevrijheid. Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener dan dient u vaak wel de rekening zelf voor te schieten. Deze rekening kunt u later declareren.

Ga terug naar veelgestelde vragen over de ziektekostenverzekering

Premie Delta Lloyd zorgverzekering


Valt orthodontie onder de basisverzekering?

Nee, de kosten voor orthodontie worden over het algemeen niet door de basisverzekering vergoed en dus is hiervoor een aanvullende verzekering van Delta Lloyd nodig.

Ga terug naar veelgestelde vragen over de ziektekostenverzekering

Premie Delta Lloyd zorgverzekering


Valt fysiotherapie onder de basisverzekering?

Fysiotherapie wordt door de alleen gedekt vanaf de tiende behandeling bij chronische indicaties. Wanneer u bijvoorbeeld chronische rugklachten heeft, moet u de eerste negen behandelingen zelf betalen. Daarna vergoedt de basisverzekering de kosten. U dient een verklaring van uw huisarts te hebben waarin de chronische klacht wordt bevestigd. Wanneer u fysiotherapie van een niet-gecontracteerde therapeut krijgt, worden de behandelingen betaalt conform het Verzekeringsreglement Zorg.

Ga terug naar veelgestelde vragen over de ziektekostenverzekering

Premie Delta Lloyd zorgverzekering


Waar kan ik mijn nota's heensturen?

Declaraties moeten worden ingediend door middel van een declaratieformulier. U kunt het declaratieformulier, de originele en gespecificeerde nota's onder vermelding van uw polisnummer sturen naar:

Delta Lloyd Zorg
Postbus 29677
2502 LR DEN HAAG

Het declaratieformulier en de nota worden na ontvangst door Delta Lloyd in behandeling genomen.

Ga terug naar veelgestelde vragen over de ziektekostenverzekering

Premie Delta Lloyd zorgverzekering


Wordt mijn aanvraag altijd geaccepteerd?

Voor de basisverzekering en voor de aanvullende pakketten Start, Extra, Compleet, Comfort en Top wordt u altijd geaccepteerd. Voor de TandenGaaf verzekering van EUR 150, EUR 250 en EUR 500 wordt u altijd geaccepteerd. Voor TandenGaaf EUR 1000 neemt Delta Lloyd u non-selectief over op basis van een kopie-polis van een bestaande tandartsverzekering van EUR 1000 of hoger. Direct na het indienen van een aanvraag via deze website ontvangt u een bevestiging op het door u opgegeven e-mail adres. De verwerkingstijd zo'n 10 werkdagen (12-11-2013). Dit betekent dat u binnen 10 werkdagen na het indienen van uw aanvraag bericht ontvangt.

Ga terug naar veelgestelde vragen over de ziektekostenverzekering

Premie Delta Lloyd zorgverzekering

Dienstverlening Internetverzekeren.nl

Alle financiële producten op deze website worden ondergebracht bij Delta Lloyd. De overeenkomst tussen u en Delta Lloyd komt tot stand door bemiddeling van Internetverzekeren.nl. Dit betekent dat Internetverzekeren.nl uw aanspreekpunt is. Bij de aanvraag van financiële producten wordt gevraagd om persoonsgegevens. Deze gegevens worden binnen Delta Lloyd en Internetverzekeren.nl zorgvuldig behandeld conform de wettelijke regels, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. Lees meer over onze dienstverlening in de dienstenwijzer en algemene voorwaarden.
Dekking Delta Lloyd zorgverzekering Premie Delta Lloyd zorgverzekering Ziektekostenverzekering direct afsluiten