Delta Lloyd rechtsbijstand

Wat is verzekerd?

Als u schade lijdt waarvoor iemand anders aansprakelijk is kan de rechtsbijstandverzekeraar de schade voor u verhalen. Problemen met betrekking tot contracten over consumentenzaken, persoonlijke conflicten met de overheid of problemen bij nalatenschappen en adoptie zijn ook meeverzekerd op de rechtsbijstandverzekering. Daarnaast is er dekking als u beschuldigd wordt van een strafbaar feit, tenzij er sprake is van opzet.

Verzekerde rubrieken

De Delta Lloyd rechtsbijstandverzekering kan op maat worden samengesteld. U kunt kiezen uit vier modules:

- Verkeer
- Inkomen
- Consument en Wonen
- Fiscaal en Vermogen

De module Inkomen en de module Fiscaal en Vermogen kunt u alleen afsluiten als u ook kiest voor de module Consument en Wonen.

Wat is niet verzekerd op de rechtsbijstandverzekering?

Echtscheiding is niet gedekt op de rechtsbijstandverzekering. Daarnaast geldt er een wachttijd van 3 maanden, gedurende deze periode kan geen gebruik worden gemaakt van de verzekering.

Voor wie?

Alle personen die tot het gezin van de verzekeringnemer behoren zijn meeverzekerd op de rechtsbijstandverzekering. Hieronder kunnen ook inwonende au pairs vallen, uitwonende kinderen van die naar school gaan of een dagstudie volgen en kinderen die in een verpleeg- of verzorgingshuis verblijven. Dit geldt uiteraard niet indien voor een alleenstaandendekking wordt gekozen.

Wachttijd

Bij het afsluiten van een rechtsbijstandverzekering geldt een wachttijd van 3 maanden. Gedurende deze periode kan er in beginsel geen gebruik worden gemaakt van de rechtsbijstandverzekering. De rechtsbijstandverzekering biedt geen dekking voor bestaande geschillen.

Premie berekenen rechtsbijstandverzekering

Dienstverlening Internetverzekeren.nl

Alle financiële producten op deze website worden ondergebracht bij Delta Lloyd. De overeenkomst tussen u en Delta Lloyd komt tot stand door bemiddeling van Internetverzekeren.nl. Dit betekent dat Internetverzekeren.nl uw aanspreekpunt is. Bij de aanvraag van financiële producten wordt gevraagd om persoonsgegevens. Deze gegevens worden binnen Delta Lloyd en Internetverzekeren.nl zorgvuldig behandeld conform de wettelijke regels, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. Lees meer over onze dienstverlening in de dienstenwijzer en algemene voorwaarden.
Wat is verzekerd op de rechtsbijstandverzekering Premie Delta Lloyd rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering direct afsluiten