Delta Lloyd rechtsbijstand

Vragen over de rechtsbijstandverzekering

Premie Delta Lloyd rechtsbijstandverzekering
Wat is het belang van een rechtsbijstandverzekering?

Het is in de praktijk niet altijd eenvoudig om uw recht te halen. Mocht u uiteindelijk in de rechtszaal belanden dan kunt u vaak niet zonder een advocaat. Een advocaat kost al snel EUR 175 per uur. Voor ongeveer hetzelfde bedrag per jaar heeft u een rechtsbijstandverzekering.

Ga terug naar veelgestelde vragen over de rechtsbijstandverzekering...

Premie Delta Lloyd rechtsbijstandverzekering


Wat wordt vergoed door een rechtsbijstandverzekering?

Vergoed worden altijd en onbeperkt de kosten die de verzekeraar zelf maakt. De vergoeding van zogenaamde externe kosten zijn vaak gebonden aan een maximum. Onder externe kosten vallen: de proceskosten, de kosten van een advocaat of andere deskundigen zoals schade-experts.

Ga terug naar veelgestelde vragen over de rechtsbijstandverzekering...

Premie Delta Lloyd rechtsbijstandverzekering


Wie beslist of er geprocedeerd gaat worden?

De verzekeraar beslist in beginsel of er geprocedeerd gaat worden of niet. Als eenmaal besloten is een (externe) advocaat in te schakelen, dan mag u die bij vrijwel alle verzekeraars zelf kiezen.

Ga terug naar veelgestelde vragen over de rechtsbijstandverzekering...

Premie Delta Lloyd rechtsbijstandverzekering


Wat houdt een franchise in?

De meeste verzekeraars nemen een zaak niet in behandeling als het financiële belang dat u bij de kwestie heeft beneden een bepaald bedrag ligt. Deze drempel of franchise varieert van ongeveer EUR 100 tot ongeveer EUR 225. Vrijwel alle verzekeraars passen de franchise niet toe bij rechtsbijstand in strafzaken en bij schade door verkeersdeelname.

Ga terug naar veelgestelde vragen over de rechtsbijstandverzekering...

Premie Delta Lloyd rechtsbijstandverzekering


Wat is niet op een rechtsbijstandverzekering gedekt?

Nagenoeg alle verzekeraars sluiten problemen met belastingen, vermogensbeheer en exploitatie van onroerend goed uit. Soms kunt u zich hiervoor bijverzekeren. Ook zaken als uw eigen faillissement, problemen met de overheid over algemeen geldende regels en wetten en ontruimingskwesties vallen vaak buiten de dekking van de rechtsbijstandverzekering. Dit geldt vaak ook voor echtscheiding en daaruit voortvloeiende problemen.

Ga terug naar veelgestelde vragen over de rechtsbijstandverzekering...

Premie Delta Lloyd rechtsbijstandverzekering


Welke rubrieken kunnen op een rechtsbijstandverzekering worden verzekerd?

De verzekerbare rubrieken verschillen per verzekeraar. U kunt bijvoorbeeld denken aan de rubrieken consument, inkomen, fiscaal recht & vermogen, wonen en verkeer.

Ga terug naar veelgestelde vragen over de rechtsbijstandverzekering...

Premie Delta Lloyd rechtsbijstandverzekering


Wat is het dekkingsgebied?

Voor het verhalen van schade, verkeers(verhaal)zaken en strafzaken bieden de meeste rechtsbijstandverzekeringen dekking in Europa en in een aantal landen rond de Middellandse Zee. Voor geschillen uit arbeidsovereenkomsten en sociaal verzekeringsrecht is de dekking meestal beperkt tot Benelux en Duitsland. In andere gevallen is het dekkingsgebied veelal beperkt tot Nederland.

Ga terug naar veelgestelde vragen over de rechtsbijstandverzekering...

Premie Delta Lloyd rechtsbijstandverzekering


Wanneer is er recht op gesubsidieerde rechtshulp?

Dat hangt af van uw vermogen en netto inkomen. Voor alleenstaanden geldt een maximaal vermogen van EUR 7.500 en voor samenwonenden/eenoudergezinnen EUR 10.500. Voor alleenstaande geldt een maximaal netto inkomen van EUR 1518 per maand en voor samenwonenden/eenoudergezinnen EUR 2135. U moet een eigen bijdrage betalen. De bijdrage is afhankelijk van uw netto inkomen.

Ga terug naar veelgestelde vragen over de rechtsbijstandverzekering...

Premie Delta Lloyd rechtsbijstandverzekering

Dienstverlening Internetverzekeren.nl

Alle financiële producten op deze website worden ondergebracht bij Delta Lloyd. De overeenkomst tussen u en Delta Lloyd komt tot stand door bemiddeling van Internetverzekeren.nl. Dit betekent dat Internetverzekeren.nl uw aanspreekpunt is. Bij de aanvraag van financiële producten wordt gevraagd om persoonsgegevens. Deze gegevens worden binnen Delta Lloyd en Internetverzekeren.nl zorgvuldig behandeld conform de wettelijke regels, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. Lees meer over onze dienstverlening in de dienstenwijzer en algemene voorwaarden.
Wat is verzekerd op de rechtsbijstandverzekering Premie rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering direct afsluiten