Delta Lloyd aansprakelijkheid

Wat is verzekerd?

De aansprakelijkheidsverzekering van Delta Lloyd dekt uw aansprakelijkheid voor schade die anderen door uw toedoen of nalaten lijden. Het verzekerde bedrag bedraagt EUR 1.000.000 of EUR 2.500.000. De kosten van juridisch verweer zijn standaard meeverzekerd op de aansprakelijkheidsverzekering.

De aansprakelijkheid voor kinderen is ook gedekt tijdens het verrichten van vakantiewerk of werk in de vrije tijd. Ook schade door huisdieren is standaard meeverzekerd. De premie van de aansprakelijkheidsverzekering is afhankelijk van de gekozen dekking; alleenstaandendekking of gezinsdekking. Als particulier bent u in principe verzekerd voor alle schade die u anderen onbedoeld berokkent. Aansprakelijkheid is niet altijd eenvoudig vast te stellen, weten wij uit ervaring. Daarom is het verstandig bij schade direct Delta Lloyd in te schakelen.

Wat is niet verzekerd op de aansprakelijkheidsverzekering?

De belangrijkste voorwaarde is dat er sprake is van een 'particuliere' hoedanigheid, dus buiten uw beroep of bedrijf. Hoewel de dekking van de Delta Lloyd aansprakelijkheidsverzekering zeer ruim is, zijn er natuurlijk uitsluitingen. De belangrijkste daarvan vallen onder schade die u veroorzaakt met de auto of op de motor.

Voor wie?

Met de Delta Lloyd aansprakelijkheidsverzekering zijn u, uw gezin, kinderen en zelfs huisdieren verzekerd tegen schade toegebracht aan derden. Ook logés en inwonende ouders, schoonouders en grootouders worden tot het gezin gerekend. De aansprakelijkheid van kinderen blijft gedekt, ook al wonen of verblijven zij elders vanwege studie of stage.

Premie Delta Lloyd aansprakelijkheidsverzekering

Dienstverlening Internetverzekeren.nl

Alle financiële producten op deze website worden ondergebracht bij Delta Lloyd. De overeenkomst tussen u en Delta Lloyd komt tot stand door bemiddeling van Internetverzekeren.nl. Dit betekent dat Internetverzekeren.nl uw aanspreekpunt is. Bij de aanvraag van financiële producten wordt gevraagd om persoonsgegevens. Deze gegevens worden binnen Delta Lloyd en Internetverzekeren.nl zorgvuldig behandeld conform de wettelijke regels, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. Lees meer over onze dienstverlening in de dienstenwijzer en algemene voorwaarden.
Dekking Delta Lloyd aansprakelijkheidsverzekering Premie Delta Lloyd aansprakelijkheidsverzekering Aansprakelijkheidsverzekering online afsluiten