Autoverzekeringen vergelijken
 
Vragen of hulp bij afsluiten?
Tel: 033-7548899
8.30 - 17.00, lokaal tarief
Voordelen Internetverzekeren.nl
- Eenvoudig autoverzekeringen vergelijken
- Internetkorting: extra voordelig
- Professionele schadehulp
- Tevredenheidsgarantie: 14 dagen bedenktijd

Schadevrije jaren en Roy-data

In de praktijk bestaat regelmatig onduidelijkheid over de opgave van het juiste aantal schadevrije jaren bij het afsluiten van een motorrijtuigenverzekering zoals een (bestel)auto-, motor of bromfietsverzekering. Een correcte opgave van het aantal schadevrije jaren bij het maken van een berekening, het aanvagen van een offerte of het afsluiten van een motorrijtuigenverzekering is van belang om teleurstellingen achteraf te voorkomen. Is het aantal opgegeven schadevrije jaren namelijk niet juist dan wordt de premie verhoogd op basis van het werkelijke aantal schadevrije jaren en loopt u het risico dat uw aanvraag wordt herbeoordeeld door de verzekeraar.

- Algemene informatie schadevrije jaren en Roy-data
- Opbouw schadevrije jaren
- Terugval schadevrije jaren
- Schadevrije jaren en no claimkorting
- No claimbeschermer is geen schadevrije jaren beschermer!
- Schadevrije jaren leasemaatschappij
- Schadevrije jaren werkgever


Algemene informatie schadevrije jaren en Roy-data

Wanneer bij een verzekeraar schadevrije jaren zijn opgebouwd, dan kunnen deze worden overgedragen naar nieuw af te sluiten motorrijtuigenverzekering. Sommige verzekeraars accepteren ook schadevrije jaren die zijn opgebouwd bij een (ex)werkgever, leasemaatschappij(en) of buitenlandse verzekeraars. Schadevrije jaren zijn doorgaans geldig tot één jaar na beëindiging van de motorrijtuigenverzekering. Opgebouwde schadevrije jaren kunnen niet meer worden gebruikt wanneer bijvoorbeeld na twee jaar weer een auto wordt aanschaft.

Bij het berekenen van de premie of het afsluiten van een nieuwe motorrijtuigenverzekering dient het aantal schadevrije jaren te worden opgegeven. Het is verstandig voorafgaand aan het maken van een berekening of het afsluiten van een motorrijtuigenverzekering aan het aantal schadevrije jaren op te vragen bij uw huidige verzekeraar of assurantietussenpersoon.

Opgebouwde schadevrije jaren van motorrijtuigenverzekeringen die na 1 september 2007 zijn beëindigd worden geregistreerd in Roy-data. Roy-data is een centrale database waarin verzekeraars en assuradeuren schadevrije jaren registreren. Een beëindigende motorrijtuigenverzekeraar/assuradeur registreert de opgebouwde schadevrije jaren na beëindiging in Roy-data, de (eventuele) nieuwe verzekeraar/assuradeur vraagt het aantal geregistreerde schadevrije jaren na aanvang van de nieuwe verzekering op en voegt deze toe aan uw motorrijtuigenverzekering. Een originele schriftelijke verklaring hoeft, uitzonderingen daargelaten, dus niet mee te worden overlegd aan de nieuwe verzekeraar.

Schadevrije jaren die zijn opgebouwd bij een leasemaatschappij, een werkgever of een buitenlandse verzekeraar worden niet geregistreerd in Roy-data, hier dienen schadevrije jaren dus nog wel schriftelijk te worden aangetoond middels een originele verklaring van de werkgever, leasemaatschappij of buitenlandse verzekeraar! Verzekeraars beoordelen deze verklaringen echter op verschillende wijzen waardoor bij de ene verzekeraar meer schadevrije jaren kunnen worden toegekend dan bij de andere. In dit soort situaties is het dus van belang vooraf te informeren naar het aantal schadevrije jaren dat de verzekeraar toekent. Indien een autoverzekering via deze website wordt afgesloten gelden de regelingen zoals beschreven in de alinea's 'Schadevrije jaren leasemaatschappij' en 'Schadevrije jaren werkgever'. Het is verstandig verklaringen van een leasemaatschappij of werkgever vooraf te laten beoordelen. Verklaringen van buitenlandse verzekeraars dienen ten alle tijde vooraf te worden beoordeeld.


Vergelijk autoverzekeringen

Opbouw schadevrije jaren

Indien gedurende een verzekeringsjaar geen schade wordt geclaimd, wordt er één schadevrij jaar opgebouwd. De opbouw van schadevrije jaren is voertuiggebonden. Schadevrije jaren die worden opgebouwd op een actieve lopende motorrijtuigenverzekering kunnen niet worden opgegeven bij het afsluiten van een andere nieuwe motorrijtuigenverzekering. Voorbeeld: Mevrouw Janssen heeft 10 schadevrije jaren op haar autoverzekering en heeft afgelopen maand haar motorrijbewijs behaald. Naast haar auto heeft mevrouw Janssen daarom een motor aangeschaft. Volgende week wordt de nieuwe motor van mevrouw Janssen afgeleverd door de dealer. Bij het afsluiten van de motorverzekering kunnen geen schadevrije jaren worden opgegeven. Het betreft hier immers een extra motorrijtuig (motor).

Diverse verzekeraars kennen echter wel een zogenaamde 2e gezinsautoregeling, of een auto/motor bonusplan, waarbij voor het 2e te verzekeren motorrijtuig dezelfde no claimkorting wordt verleend als het eerst verzekerde motorrijtuig. Door deze regelingen kan premie worden bespaard. De voorwaarden om voor deze kortingen in aanmerking te komen verschillen per verzekeraar. Ook bij het afsluiten van een camperverzekering kan soms extra premiekorting worden verleend op basis van opgebouwde schadevrije jaren op de autoverzekering.


Terugval schadevrije jaren

Wanneer een niet verhaalbare schade wordt geclaimd, kan dit ten koste gaan van het aantal opgebouwde schadevrije jaren. Dit verlies van schadevrije jaren verschilt per verzekeraar en is vastgelegd in de polisvoorwaarden (bonus-/malusladder). De gemiddelde terugval bedraagt zo'n 5 schadevrije jaren. Ook wordt de no claimkorting (premiekorting uitgedrukt in een percentage) verlaagd. Indien schade kan worden verhaald op een derde, bijvoorbeeld omdat een automobilist u geen voorrang heeft verleend, dan is de schade niet van invloed op het aantal opgebouwde schadevrije jaren. Daarnaast zijn ruitschades en schades die onder de WA beperkt Casco dekking vallen (bijvoorbeeld diefstal of brand) meestal niet van invloed op het aantal opgebouwde schadevrije jaren.

Soms gebeurt het dat door één of meerdere schuldschades het aantal opgebouwde schadevrije jaren negatief wordt. Een negatief aantal schadevrije jaren kan moeilijkheden geven bij het afsluiten van een andere motorrijtuigenverzekering, veel verzekeraars zullen in dit geval de aanvraag niet accepteren. Ook hebben verzekeraars het recht maatregelen te nemen tegen verzekerden met een ongunstig schadeverloop. Om dit soort vervelende situaties te vermijden is het verstandig altijd bij een schademelding te informeren of er terugval is in schadevrije jaren. Ook kan op verzoek vaak een berekening worden gemaakt wat voordeliger is: claimen of niet claimen. De premie wordt immers hoger indien er terugval is in schadevrije jaren.


Schadevrije jaren en no claimkorting

Schadevrije jaren dienen niet te worden verward met no claimkorting (premiekortingspercentage). No claimkorting is het percentage korting dat wordt verleend over de premie. Er zijn bijvoorbeeld verzekeraars die 60% no claimkorting verlenen, zelfs wanneer geen schadevrije jaren zijn opgebouwd. Schadevrije jaren worden opgebouwd indien gedurende een bepaald jaar geen schade wordt geclaimd.


No claimbeschermer is geen schadevrije jaren beschermer!

Sommige verzekeraars bieden de mogelijkheid een aanvullende no claimbeschermer af te sluiten. Met een no claimbeschermer kan één niet verhaalbare schade per verzekeringsjaar worden geclaimd zonder dat de bonus mauluskorting (premiekorting) wordt aangepast. Bij schade blijft het eerstvolgende verzekeringsjaar het no claimpercentage (de premie) ongewijzigd. Het aantal schadevrije jaren wordt bij alle verzekeraars dus wél verlaagd, maar dit is pas merkbaar bij de beëindiging van de verzekering: in de centrale database Roy-data wordt namelijk het werkelijke aantal schadevrije jaren weergegeven. Dit kan teleurstellingen veroorzaken bij het afsluiten van een nieuwe autoverzekering, omdat op basis van het werkelijke aantal schadevrije jaren de premie (veel) hoger uitvalt!


Schadevrije jaren leasemaatschappij (autoverzekeringen via deze website)

Om te bepalen hoeveel schadevrije jaren zijn opgebouwd bij een leasemaatschappij dienen de schadevrije jaren na een eventuele laatste schuldschade te worden opgeteld. Het is mogelijk dat er sprake is van verschillende leasemaatschappijen. In dit geval kunnen de schadevrije jaren op dezelfde wijze worden bepaald, mits de verklaringen aaneensluitend zijn en niet ouder dan één jaar. In alle gevallen geldt dat de originele verklaring(en) van de leasemaatschappij(en) dienen te worden opgestuurd ter definitieve goedkeuring door de verzekeraar. Nadat de schadevrije jaren door de verzekeraar zijn geaccepteerd, tellen deze mee voor de verdere opbouw van schadevrije jaren.

Voorbeeld: U kunt middels een originele verklaring van een leasemaatschappij aantonen dat u 10 jaar schadevrij heeft gereden. U sluit via deze website een autoverzekering af en de verklaring wordt geaccepteerd door de verzekeraar. Na twee jaar beëindigd u de autoverzekering. De verzekeraar registreert in dit geval 12 schadevrije jaren in Roy data. Definitieve acceptatie is ten alle tijde voorbehouden aan de verzekeraar.


Schadevrije jaren werkgever (autoverzekeringen via deze website)

Voor schadevrije jaren die zijn opgebouwd bij een (ex)werkgever geldt de onderstaande regeling:

- Werkgeversverklaring van 1 of 2 jaren geeft recht op: 0 schadevrij jaar
- Werkgeversverklaring van 3 jaren geeft recht op: 1 schadevrij jaar
- Werkgeversverklaring van 4 jaren geeft recht op: 2 schadevrije jaren
- Werkgeversverklaring van tenminste 5 jaar geeft recht op: 3 schadevrije jaren

In alle gevallen geldt dat de originele verklaring(en) van de werkgever(s) dienen te worden opgestuurd ter definitieve goedkeuring door de verzekeraar. Deze verklaringen mogen niet ouder zijn dan één jaar. Nadat de schadevrije jaren door de verzekeraar zijn geaccepteerd, tellen deze mee voor de verdere opbouw van schadevrije jaren.

Voorbeeld: U kunt middels een originele verklaring van een werkgever aantonen dat u 10 jaar schadevrij heeft gereden. Op basis hiervan heeft u recht op 3 schadevrije jaren. U sluit via deze website een autoverzekering af en de verklaring wordt geaccepteerd door de verzekeraar. Na twee jaar beëindigd u de autoverzekering. De verzekeraar registreert in dit geval 5 schadevrije jaren in Roy-data. Definitieve acceptatie is ten alle tijde voorbehouden aan de verzekeraar.


Vergelijk autoverzekeringen

Direct naar:
Meer informatie:
 • De Goudse autoverzekering
 • Allianz
 • Mondial Assistance
 • REAAL
 • London Verzekeringen
 • Erasmus Verzekeringen
 • ASR autoverzekeringen
 • ARAG
 • DAS
 • Delta Lloyd
 • Allianz
 • Nationale Nederlanden

Dienstverlening Internetverzekeren.nl

Alle financiële producten op deze website worden ondergebracht bij de door u geselecteerde verzekeraar. De overeenkomst tussen u en de verzekeraar komt tot stand door bemiddeling van Internetverzekeren.nl. Dit betekent dat Internetverzekeren.nl uw aanspreekpunt is. Bij de aanvraag van financiële producten wordt gevraagd om persoonsgegevens. Deze gegevens worden door de verzekeraar en Internetverzekeren.nl zorgvuldig behandeld conform de wettelijke regels, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. Lees meer over de dienstverlening van Internetverzekeren.nl in de dienstenwijzer en algemene voorwaarden.